Prague Travel Guide

 

Obecné informace o Praze

Praha je hlavním mestem Ceské republiky a zároven jejím politickým, hospodárským a kulturním centrem. Díky vstupu Ceské republiky do Evropské unie, své zemepisné poloze (Praha je nazývána "Srdcem Evropy") a hlavne díky kráse a rozmanitosti svých historických památek, se Praha stala v posledních letech jednou nejžhavejších turistických destinací v Evrope. Ke vstupu do Ceské republiky budete potrebovat cestovní pas, jehož platnost musí být alespon o 90 dní delší než plánovaný pobyt. Obcanum clenských zemí Evropské unie postací platný obcanský prukaz. Státní príslušníci vetšiny evropských zemí, USA, Kanady, Austrálie a nekterých dalších státu nepotrebují ke vstupu do Ceské republiky víza.

Poloha

Podnebí

Praha má kontinentální klima se spíše studenými zimami (prumerná teplota v zimním období - leden - je jen okolo 0° C), zatímco léta jsou spíše teplá a slunecná (prumerná teplota v letním období - cervenec 19° C). Nejvhodnejší dobou k pobytu v Praze je pozdní jaro nebo konec zárí.

Mena

Protože Ceská republika ješte nevstoupila do Evropské menová unie (stav v roce 2006), jedinou platnou menou na jejím území zustává Koruna ceská (Kc nebo CZK), nicméne mnoho obchodu v turistické cásti mesta, restaurací, hotelu a nekteré supermarkety eura již prijímají. Platební karty jsou bežne príjímány u vetšiny obchodníku v centru mesta a bankomaty jsou témer na každém rohu. Smenný kurz v listopadu 2005: 1€ = 29 CZK, 1USD = 24 CZK.

Jazyk

Oficiálním jazykem Ceské republiky je ceština. V centru mesta a na mnoha turistických místech se domluvíte anglicky, poprípade i nemecky.

Otevírací hodiny

Obvyklé otevírací hodiny jsou od 9 hodin ráno do 6 vecer. Vetšina obchodu v centru mesta je otevrena i v nedeli, na rozdíl od okrajových cástí mesta. Banky mají zpravidla ponekud kratší otevírací hodiny. Muzea a galerie mají zavírací den pondelí, Pražský hrad je otevren denne a zavíracím dnem Židovského muzea je sobota.

Státní svátky

1.1. Nový rok, 1.4.2013 Velikonocní pondelí, 1.5. Svátek práce, 8.5. Den osvobození od fašismu, 5.7. Den slovanských verozvestu Cyrila a Metodeje, 6.7. Mistr Jan Hus, 28.9. Den ceské státnosti, 28.10. Den vzniku samostatného Ceskoslovenského státu, 17.11. Den boje za svobodu a demokracii, 24.12. Štedrý den, 25.12. 1.svátek vánocní, 26.12. 2.svátek vánocní